POLITIKA PRIVATNOSTI NA PORTALU POSLOVANJE

Privredna komora Srbije (u daljem tekstu PKS) štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri. PKS se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja portala www.buyserbian.com (u daljem tekstu Portal).
Pristup i pregled sadržaja Portala je svima dostupan. U cilju zaštite podataka na Portalu i kako bi osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, PKS koristi programe koji prate posete i prepoznaju neovlašćene pokušaje narušavanja privatnosti ili izmene podataka, kao i one koji bi mogli prouzrokovati štetu na drugi način. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovom Portalu strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.
PKS može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala (podaci o računaru, podaci o Internet provajderu) ili podatke unešene u postupku postavljanja pitanja ili komentara. Korišćenje Portala je dobrovoljno, te svi podaci koje PKS prikuplja isključivo su u funkciji korišćenja Portala. Podatke o korisnicima Portala PKS koristi u nameri unapređenja sadržaja Portala i njegovog boljeg prilagođavanja potrebama korisnika. Na određenim mestima unutar Portala, PKS prikuplja lične podatke korisnika (ime, prezime, elektronsku adresu…). Pomenuti podaci se koriste u svrhu kontakata i evidentiranja korisnika Portala i u svrhu statističke obrade posećenosti Portala. PKS garantuje da podatke koje prikupi na taj način neće prodavati ili na bilo koji način ustupati trećim licima.
Naglašavamo da prilikom posete Portalu, vaši lični podaci ostaju tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. PKS se obavezuje da, osim u svrhe koje zakon predviđa, neće drugim licima davati podatke koje smo od vas primili.
Prilikom dostavljanja pitanja ili komentara, vaše podatke koristimo u svrhu ispunjenja vaših zahteva. U takvim slučajevima, vaša pitanja možemo poslati drugim zaposlenima u PKS koji mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja, pri čemu će vaša elektronska adresa biti vidljiva i drugim zaposlenima u PKS.
PKS preduzima sve potrebne mere zaštite podataka o ličnosti korisnika Portala. PKS dobijene podatke ne prosleđuje trećim licima bez izričite saglasnosti korisnika. Ukoliko želite da podaci o vama budu izbrisani iz Internet baze podataka PKS, potrebno je da pošaljete zahtev na elektronsku adresu bis@pks.rs
Možete u svako doba zatražiti pregled svih ličnih podataka koje smo od vas dobili na Portalu. Na vaš zahev PKS može ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ukoliko se pomenuti podaci još uvek nalaze u bazama podataka PKS), ili ubuduće prestati da koristi te podatke. Ukoliko želite da ostvarite to pravo, pošaljite zahtev na elektronsku adresu bis@pks.rs