Resursi za izvoznike.

Smernice i dokumenti za trgovinu,
pregled ključnih ekonomskih indikatora i statistike trgovine.

Osnovni i statistički pregled trgovine između Srbije i Ruske Federacije.


Rusija predstavlja veliku priliku za iskusne srpske izvoznike.

Rusija je jedan od ključnih ključnih spoljnotrgovinskih partnera Srbije. Sporazumi o slobodnoj trgovini i snažne istorijske veze postavili su Rusku Federaciju kao jednog od najvećih trgovinskih partnera srpskih preduzeća.

BuySerbian.com nudi pomoć i smernice, kao i glavne razloge zbog kojih srpske kompanije treba da razmisle o izvozu u Rusiju, pokrivajući sve korake koji utiču na trgovinu, npr. Trgovinske sporazume, pravila i propise.


 

Najvažnije informacije i dokumenti.

 

Važni koraci