USLOVI KORIŠĆENJA PORTALA BUYSERBIAN

Svako korišćenje portala www.buyserbian.rs (u daljem tekstu Portal) podložno je dole navedenim uslovima i pravilima, te vas molimo da ih detaljno proučite kako bismo izbegli eventualne nesporazume i posledice u vezi sa istima.

Korišćenjem i preuzimanjem materijala i dokumentacije sa Portala prihvatate u potpunosti uslove korišćenja Portala koji su opisani u ovom obaveštenju. Ukoliko ne prihvatate bilo koji od uslova, nemojte koristiti ovaj Portal i ne preuzimajte materijale i dokumentaciju sa istog.

Korisnici su dužni da redovno čitaju uslove korišćenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korišćenjem Portala, ili bilo kog njegovog dela, u svakom trenutku upoznati sa važećim uslovima korišćenja i da su ih razumeli u celosti. Privredna komora Srbije (u daljem tekstu PKS) zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila.

Svi sadržaji objavljeni na Portalu (tekstualni, vizuelni, baze podataka i programerski kod) vlasništvo su PKS i mogu se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe, ne smeju se kopirati, reprodukovati ili na bilo koji način distribuirati bez pisanog odobrenja PKS. Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Portala smatra se povredom autorskih prava i podleže materijalnom i krivičnom gonjenju.

Portal u celini ili bilo koji deo Portala, ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, niti za promovisanje istih. PKS zadržava pravo da ne objavljuje na Portalu nekulturne sadržaje, sadržaje koje na bilo koji način nekoga vređaju, nepristojan govor, govor koji podstiče rasnu i nacionalnu mržnju, kao i netoleranciju bilo koje vrste.

PKS posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja Portala. Portal se sastoji od vlastitih sadržaja, sadržaja koji su PKS-u ustupila treća lica, besplatnih sadržaja, baza podataka, dokumenata i sl.

Sve sadržaje Portala koristite na vlastitu odgovornost i PKS se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu ili povredu (uključujući, ali ne i isključivo, posebnu ili posledičnu štetu) koja može biti rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kog dela Portala ili nečega što je na njemu objavljeno ili dodato od strane drugih korisnika.

PKS će uložiti sve razumne napore da održi stranice Portala potpuno funkcionalnim i da sve objavljene informacije budu tačne i potpune, ali ne snosi odgovornost za povremeno nefunkcionisanje stranica, eventualnu netačnost informacija, kao ni za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem netačnih ili nepotpunih informacija ili nemogućnosti pristupa istima. PKS ne garantuje da će Portal uvek biti dostupan i raspoloživ, kao i da neće sadržati greške ili viruse, ili da će na njemu objavljeni podaci biti tačni i pouzdani.

Informacije na Portalu mogu da sadrže štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan veb sajt vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata. Sami linkovi ne znače istovremeno da PKS na bilo koji način sponzoriše ili je povezan sa entitetima koji su odgovorni za ažuriranje pometunih veb sajtova ili strana.

PKS čini sve što je u njenoj moći kako bi osigurala da prilikom preusmeravanja sa Portala budete upućeni na Internet stranice čiji je sadržaj kvalitetan i bezbedan. Ipak, stranice i adrese na mreži se brzo menjaju i PKS ne može uvek garantovati za sadržaj svake adrese na koju vas usmeri.

PKS ne preuzima nikakvu zakonsku odgovornost za tačnost, potpunost ili korisnost podataka, i ovde prikazanih postupaka, i ne garantuje da korišćenje informacija, proizvoda ili postupaka neće uznemirivati privatna prava. PKS ne daje garanciju ili pravo prigovora u pogledu tačnosti i potpunosti bilo kojih materijala koji se nalaze na Portalu i te materijale treba uzeti „takvima kakvi jesu“, pa se PKS ne smatra odgovornom za eventualne posledice koje mogu proisteći iz drugačijeg tumačenja materijala na Portalu. Medijski subjekti i ostali korisnici Interneta, dužni su da prihvate obavezu naknade PKS-u kao i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavesnim korišćenjem materijala sa ovog Portala, uključujući i bilo kakav indirektan, slučajan, poseban ili posledičan slučaj štete.

Portalu se pristupa putem Interneta. Internet je internacionalna računarska mreža koju PKS direktno ne kontroliše već je na nju samo vezana pa zbog toga ne može garantovati dostupnost servisa i informacija koje direktno ne kontroliše.

Publikacije i sadržaj koje se nalaze na Portalu ili bilo koji njihov deo ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje vrste imovine ili prava. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije objavljene na Portalu zasnivaju se na javnim i ostalim informacijama koje potiču iz izvora u čiju potpunost i pouzdanost PKS ne sumnja, ali za koju ne može garantovati. S toga su sve informacije date na Portalu podložne promenama koje zavise od promena izvora informacija, kao i od promena koje nastupe od trenutka pisanja ili publikovanja teksta do njegovog čitanja. Informacije na Portalu su isključivo informativnog karaktera i neće se smatrati savetom ili ponudom za kupovinu ili prodaju bilo kog od instrumenata investiranja predviđenog zakonima koji uređuju tržište kapitala u republici Srbiji, ili drugim zemljama.